Jaarverslaglegging 2018

De jaarrekening van het jubileumjaar Deventer 1250 biedt een positief beeld. We sluiten 2018 af met een positief resultaat, na resultaatbestemming en budgetoverheveling, van €2,7 miljoen. Ons bestuursakkoord “Met Lef & Liefde voor Deventer” dat in juli 2018 werd ondertekend, heeft als ambitie een solide financieel beleid. En dat is in 2018 gelukt, zoals blijkt uit deze jaarrekening.

Deventer maakte het goed in 2018 want de economie trok aan en de werkgelegenheid groeide.
In 2018 zijn veel mooie resultaten geboekt voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Deventer. Denk bijvoorbeeld aan de oplevering van 408 nieuwbouwwoningen, het gestegen aantal van 2,9 miljoen bezoekers aan onze gemeente, de teruglopende leegstand in de binnenstad, of de verkoop van 6,5 hectare bedrijventerrein op Bedrijvenpark A1 Deventer. Maar ook aan het dalende aantal inwoners dat een bijstandsuitkering nodig had. Dat aantal ging van 2850 naar 2720.

Als gemeente hebben wij veel geïnvesteerd het afgelopen jaar en we zien dat de gemeentefinanciën solide zijn. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Zo zien we bijvoorbeeld dat in het sociale domein de kosten niet allemaal gedekt kunnen worden door de budgetten die we ervoor krijgen van het Rijk. Dat geldt met name voor de BUIG en voor de Wmo. Jeugdhulp is hierbij een belangrijke uitzondering. In tegenstelling tot veel andere gemeenten houdt Deventer hier geld op over. Alles overziend blijft het sociale domein, ook de komende jaren, een aandachtspunt.

In 2018 is zeer veel gerealiseerd en met een positief resultaat van €2,7 miljoen. Het positieve resultaat wordt betrokken bij de Voorjaarsnota.

Liesbeth Grijsen
Wethouder Financiën