8
2
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 36.273 Verschil € -17.953

€ 421.017

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 18.516 Verschil € -195

€ 427.578

0,0 %

Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke  infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren  de uitvoering van deze kerntaken (“de gemeente regelt”). Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.

Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen  en begraafplaatsen. Hierin hebben wij een regulerende rol en nemen de opgave “de gemeente maakt mogelijk” mee.

Meer informatie