Evenals de afgelopen jaren schrijft Deventer zwarte cijfers. Na alle verrekeningen bedraagt het saldo €2,7 miljoen voordelig. Hierbij merken wij op dat in de 2e en 3e kwartaalrapportage 2018 voor in totaal €1,4 miljoen is onttrokken uit de generieke weerstandsreserve voor het sluitend maken van de Begroting 2019. In de 4e Kwartaalrapportage 2018 was een voordelige uitkomst van de rekening 2018 van €1,9 miljoen voorspeld. De verbetering zit voornamelijk in een groter voordeel uitgaven Jeugd.

Het voordelig saldo is aangewend bij de 1e kwartaalrapportage en Kaderbrief 2019.

Meer informatie