17
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 32.927 Verschil € -22.261

€ 421.017

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 9.982 Verschil € 685

€ 427.579

0,0 %

Het leveren van producten en diensten op het gebied van P&O, Financiën, ICT, Communicatie, Juridische zaken, Inkoop, Facilitaire zaken en bestuurs- en managementondersteuning. Samen werken aan de prestaties die we als gemeente willen leveren is hierbij onze leidraad en dan niet alleen voor de gemeente Deventer. Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, de gemeentelijke belastingen, de ICT, de facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dat verband vanuit de gemeente Deventer.

Meer informatie