2
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € -89 Verschil € 1.026

€ -89

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 535 Verschil € 402

€ 535

0,0 %

0.64 Belastingen overig

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:
• hondenbelasting;
• precariobelasting;
• reclamebelasting;
• heffing en invordering;
• bezwaar en beroep;
• toeristenbelasting