0
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 191.529

€ 0

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 190.822 Verschil € 707

€ 190.822

0,0 %

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:
• algemene uitkering;
• integratie-uitkeringen;
• decentralisatie-uitkeringen;