Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 01 - Onvoorzien

124,4 Kb

Onvoorzien

Bijlage 02 - Staat van Incidentele baten en lasten

442,7 Kb

Staat van Incidentele baten en lasten

Bijlage 03 - Dividend en heffingen

118,7 Kb

Dividend en heffingen

Bijlage 04 - Sisa verantwoordingsinformatie

263,1 Kb

Sisa verantwoordingsinformatie

Bijlage 05 - IMG

77,0 Kb

IMG

Bijlage 06 - Resultaatbestemming via reserves

249,9 Kb

Resultaatbestemming via reserves

Bijlage 07 - Staat van Reserve

155,0 Kb

Staat van Reserve

Bijlage 08 - Algemene toelichting reserves

137,5 Kb

Algemene toelichting reserves

Bijlage 09 - Staat van voorzieningen

121,8 Kb

Staat van voorzieningen

Bijlage 10 - Algemene toelichting voorzieningen

107,0 Kb

Algemene toelichting voorzieningen

Bijlage 11a - Verloopoverzicht overlopende activa

125,5 Kb

Verloopoverzicht overlopende activa

Bijlage 11b - Verloopoverzicht overlopende passiva

95,1 Kb

Verloopoverzicht overlopende passiva

Bijlage 12 - Dynamische kredieten

223,9 Kb

Dynamische kredieten

Bijlage 13 - Gewaarborgde geldleningen

189,1 Kb

Gewaarborgde geldleningen

Bijlage 14 - Taakveldenmatrix

378,8 Kb

Taakveldenmatrix

Bijlage 15 - Budgetoverhevelingen

266,5 Kb

Budgetoverhevelingen

Bijlage 16 - Accountantsverslag

512,1 Kb

Accountantsverslag

Bijlage 17 - Controleverklaring

159,8 Kb

Controleverklaring