Sorteren op
Filter
Voortgang alle taakveld prestaties
239
10
8
2
5
Realisatie totale lasten(bedragen x €1.000) € 421.017 Verschil met begroting na wijziging € -29.613
Realisatie totale baten(bedragen x €1.000) € 427.578 Verschil met begroting na wijziging € -36.174
 • 0.1 - Bestuur
  2
  0
  0
  1
  0
  Realisatie lasten € 5.119 Verschil € -4.893

  € 5.119

  0,0 %

  Realisatie Baten € 611 Verschil € -386

  € 612

  0,0 %

 • 0.2 - Burgerzaken
  5
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 2.687 Verschil € -790

  € 2.687

  0,0 %

  Realisatie Baten € 1.951 Verschil € -53

  € 1.951

  0,0 %

 • 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
  7
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 8.239 Verschil € 157

  € 8.240

  0,0 %

  Realisatie Baten € 9.001 Verschil € -605

  € 9.001

  0,0 %

 • 0.4 - Overhead
  19
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 32.923 Verschil € -22.598

  € 32.924

  0,0 %

  Realisatie Baten € 9.982 Verschil € 343

  € 9.982

  0,0 %

 • 0.5 - Treasury
  0
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € -553 Verschil € 3.807

  € -552

  0,0 %

  Realisatie Baten € 3.180 Verschil € 74

  € 3.181

  0,0 %

 • 0.61 - OZB woningen
  2
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 1.107 Verschil € 12.578

  € 1.107

  0,0 %

  Realisatie Baten € 13.727 Verschil € -41

  € 13.727

  0,0 %

 • 0.62 - OZB niet-woningen
  2
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 79 Verschil € 11.871

  € 79

  0,0 %

  Realisatie Baten € 12.093 Verschil € -143

  € 12.093

  0,0 %

 • 0.63 - Parkeerbelasting
  3
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 538 Verschil € 2.956

  € 538

  0,0 %

  Realisatie Baten € 3.559 Verschil € -65

  € 3.559

  0,0 %

 • 0.64 - Belastingen overig
  2
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € -89 Verschil € 1.026

  € -89

  0,0 %

  Realisatie Baten € 535 Verschil € 402

  € 535

  0,0 %

 • 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  0
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 0 Verschil € 191.529

  € 0

  0,0 %

  Realisatie Baten € 190.822 Verschil € 707

  € 190.822

  0,0 %

 • 0.8 - Overige baten en lasten
  0
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 3.861 Verschil € -3.029

  € 3.861

  0,0 %

  Realisatie Baten € 1.321 Verschil € -490

  € 1.322

  0,0 %

 • 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)
  0
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 0 Verschil € 0
  Realisatie Baten € 0 Verschil € 0
 • 0.10 - Mutaties reserves
  0
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 23.783 Verschil € -1.183

  € 23.783

  0,0 %

  Realisatie Baten € 22.892 Verschil € -292

  € 22.892

  0,0 %

 • 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten
  0
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 0 Verschil € 0
  Realisatie Baten € 0 Verschil € 0
 • 1.1 - Openbare orde en veiligheid
  5
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 2.451 Verschil € -2.107

  € 2.451

  0,0 %

  Realisatie Baten € 361 Verschil € -17

  € 360

  0,0 %

 • 1.2 - Crisisbeheersing en brandweer
  2
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 7.424 Verschil € -6.761

  € 7.424

  0,0 %

  Realisatie Baten € 508 Verschil € 156

  € 508

  0,0 %

 • 2.1 - Verkeer en vervoer
  12
  1
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 16.454 Verschil € -13.521

  € 16.454

  0,0 %

  Realisatie Baten € 3.430 Verschil € -497

  € 3.430

  0,0 %

 • 2.2 - Parkeren
  3
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 3.872 Verschil € -1.370

  € 3.872

  0,0 %

  Realisatie Baten € 2.193 Verschil € 309

  € 2.193

  0,0 %

 • 2.3 - Recreatieve havens
  0
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 0 Verschil € 0
  Realisatie Baten € 0 Verschil € 0
 • 2.4 - Economische havens en waterwegen
  1
  0
  2
  0
  0
  Realisatie lasten € 287 Verschil € 11

  € 287

  0,0 %

  Realisatie Baten € 200 Verschil € 98

  € 200

  0,0 %

 • 2.5 - Openbaar vervoer
  4
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 412 Verschil € -357

  € 413

  0,0 %

  Realisatie Baten € 50 Verschil € 5

  € 50

  0,0 %

 • 3.1 - Economische ontwikkeling
  5
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 964 Verschil € -855

  € 964

  0,0 %

  Realisatie Baten € 114 Verschil € -5

  € 114

  0,0 %

 • 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
  6
  0
  1
  0
  0
  Realisatie lasten € 52.586 Verschil € -37.726

  € 52.586

  0,0 %

  Realisatie Baten € 51.848 Verschil € -36.988

  € 51.848

  0,0 %

 • 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  4
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 1.276 Verschil € -565

  € 1.276

  0,0 %

  Realisatie Baten € 683 Verschil € 27

  € 683

  0,0 %

 • 3.4 - Economische promotie
  4
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 1.693 Verschil € -854

  € 1.693

  0,0 %

  Realisatie Baten € 937 Verschil € -98

  € 937

  0,0 %

 • 4.1 - Openbaar basisonderwijs
  0
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 0 Verschil € 0
  Realisatie Baten € 0 Verschil € 0
 • 4.2 - Onderwijshuisvesting
  2
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 7.498 Verschil € -5.654

  € 7.498

  0,0 %

  Realisatie Baten € 1.862 Verschil € -18

  € 1.862

  0,0 %

 • 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  13
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 6.168 Verschil € -2.273

  € 6.167

  0,0 %

  Realisatie Baten € 3.484 Verschil € 411

  € 3.483

  0,0 %

 • 5.1 - Sportbeleid en activering
  3
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 5.081 Verschil € -4.874

  € 5.081

  0,0 %

  Realisatie Baten € 207 Verschil € 0

  € 207

  0,0 %

 • 5.2 - Sportaccommodaties
  3
  1
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 3.193 Verschil € -2.517

  € 3.193

  0,0 %

  Realisatie Baten € 524 Verschil € 152

  € 524

  0,0 %

 • 5.3 - Cultuurpresentatie, -productie en -partic.
  2
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 5.633 Verschil € -4.885

  € 5.632

  0,0 %

  Realisatie Baten € 573 Verschil € 175

  € 573

  0,0 %

 • 5.4 - Musea
  3
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 1.744 Verschil € -1.412

  € 1.744

  0,0 %

  Realisatie Baten € 309 Verschil € 24

  € 309

  0,0 %

 • 5.5 - Cultureel erfgoed
  5
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 3.023 Verschil € -1.871

  € 3.023

  0,0 %

  Realisatie Baten € 1.168 Verschil € -15

  € 1.168

  0,0 %

 • 5.6 - Media
  0
  2
  1
  0
  1
  Realisatie lasten € 6.260 Verschil € -2.930

  € 6.260

  0,0 %

  Realisatie Baten € 1.045 Verschil € 2.285

  € 1.046

  0,0 %

 • 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  14
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 9.298 Verschil € -6.806

  € 9.298

  0,0 %

  Realisatie Baten € 2.552 Verschil € -60

  € 2.553

  0,0 %

 • 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
  11
  0
  1
  0
  0
  Realisatie lasten € 11.144 Verschil € -9.674

  € 11.144

  0,0 %

  Realisatie Baten € 1.326 Verschil € 144

  € 1.327

  0,0 %

 • 6.2 - Wijkteams
  2
  0
  1
  0
  0
  Realisatie lasten € 6.338 Verschil € -6.103

  € 6.338

  0,0 %

  Realisatie Baten € 285 Verschil € -51

  € 285

  0,0 %

 • 6.3 - Inkomensregelingen
  6
  1
  1
  0
  2
  Realisatie lasten € 52.604 Verschil € -12.729

  € 52.604

  0,0 %

  Realisatie Baten € 40.374 Verschil € -499

  € 40.374

  0,0 %

 • 6.4 - Begeleide participatie
  2
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 17.857 Verschil € -17.857

  € 17.857

  0,0 %

  Realisatie Baten € 0 Verschil € 0

  € 0

  0,0 %

 • 6.5 - Arbeidsparticipatie
  5
  0
  1
  1
  0
  Realisatie lasten € 5.811 Verschil € -5.061

  € 5.811

  0,0 %

  Realisatie Baten € 602 Verschil € 147

  € 602

  0,0 %

 • 6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)
  2
  1
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 2.706 Verschil € -2.645

  € 2.706

  0,0 %

  Realisatie Baten € 143 Verschil € -82

  € 143

  0,0 %

 • 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
  9
  1
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 21.991 Verschil € -19.090

  € 21.991

  0,0 %

  Realisatie Baten € 2.747 Verschil € 154

  € 2.747

  0,0 %

 • 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
  1
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 20.628 Verschil € -20.628

  € 20.628

  0,0 %

  Realisatie Baten € 0 Verschil € 0

  € 0

  0,0 %

 • 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
  9
  2
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 26.581 Verschil € -23.312

  € 26.581

  0,0 %

  Realisatie Baten € 3.302 Verschil € -33

  € 3.302

  0,0 %

 • 6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
  1
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 2.205 Verschil € -2.205

  € 2.205

  0,0 %

  Realisatie Baten € 0 Verschil € 0

  € 0

  0,0 %

 • 7.1 - Volksgezondheid
  4
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 3.636 Verschil € -3.636

  € 3.636

  0,0 %

  Realisatie Baten € 7 Verschil € -7

  € 7

  0,0 %

 • 7.2 - Riolering
  12
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 6.427 Verschil € 1.731

  € 6.427

  0,0 %

  Realisatie Baten € 8.172 Verschil € -14

  € 8.171

  0,0 %

 • 7.3 - Afval
  3
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 12.058 Verschil € 1.253

  € 12.058

  0,0 %

  Realisatie Baten € 15.072 Verschil € -1.760

  € 15.071

  0,0 %

 • 7.4 - Milieubeheer
  13
  1
  0
  0
  2
  Realisatie lasten € 3.809 Verschil € -1.698

  € 3.809

  0,0 %

  Realisatie Baten € 1.157 Verschil € 955

  € 1.157

  0,0 %

 • 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
  5
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 320 Verschil € -168

  € 321

  0,0 %

  Realisatie Baten € 136 Verschil € 17

  € 136

  0,0 %

 • 8.1 - Ruimtelijke ordening
  5
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 2.885 Verschil € -1.885

  € 2.885

  0,0 %

  Realisatie Baten € 1.484 Verschil € -483

  € 1.483

  0,0 %

 • 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
  6
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 6.066 Verschil € 677

  € 6.065

  0,0 %

  Realisatie Baten € 6.752 Verschil € -9

  € 6.752

  0,0 %

 • 8.3 - Wonen en bouwen
  10
  0
  0
  0
  0
  Realisatie lasten € 4.939 Verschil € -685

  € 4.939

  0,0 %

  Realisatie Baten € 4.303 Verschil € -50

  € 4.303

  0,0 %