2
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 7.498 Verschil € -5.654

€ 7.498

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 1.862 Verschil € -18

€ 1.862

0,0 %

4.2 Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:
• nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
• de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
• opstellen programma onderwijshuisvesting;
• vandalismebestrijding.