0
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0
Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0