5
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 2.687 Verschil € -790

€ 2.687

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 1.951 Verschil € -53

€ 1.951

0,0 %

0.2 Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:
• paspoorten en rijbewijzen;
• bevolkingsregister;
• straatnaamgeving en kadastrale informatie;
• burgerschap;
• verkiezingen, referenda;
• burgerzaken leges opbrengsten