7
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 8.239 Verschil € 157

€ 8.240

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 9.001 Verschil € -605

€ 9.001

0,0 %

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden in eigendom van de gemeente in zowel stedelijk als agrarisch gebied.
De verkoop van gronden en panden waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.