19
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 32.923 Verschil € -22.598

€ 32.924

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 9.982 Verschil € 343

€ 9.982

0,0 %

0.4 Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

Deeltaakvelden:
01 Calculatieverschil Bedrijfsvoering
02 Management Ondersteuning
03 Personeel & Organisatie
04 Financiën
05 Facilitaire Zaken en Inkoop
06 Communicatie
07 Juridische Zaken
08 Concernzaken
09 Informatisering en automatisering