0
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € -553 Verschil € 3.807

€ -552

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 3.180 Verschil € 74

€ 3.181

0,0 %

0.5 Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:
• Financiering en dividenden;
• Schenkingen en legaten.