2
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 1.107 Verschil € 12.578

€ 1.107

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 13.727 Verschil € -41

€ 13.727

0,0 %

0.61 OZB woningen

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:
• belasting op eigendom woningen;
• heffing en waardering woningen;
• uitvoering OZB;
• bezwaar en beroep.