2
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 79 Verschil € 11.871

€ 79

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 12.093 Verschil € -143

€ 12.093

0,0 %

0.62 OZB niet -woningen

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:
• belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
• heffingen invordering;
• bezwaar en beroep.