2
1
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 2.706 Verschil € -2.645

€ 2.706

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 143 Verschil € -82

€ 143

0,0 %

6.6 Maatwerkdienstverlening WMO

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:
• huisautomatisering (domotica);
• woningaanpassingen;
• hulpmiddelen;
• overige voorzieningen gehandicapten.