9
2
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 26.581 Verschil € -23.312

€ 26.581

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 3.302 Verschil € -33

€ 3.302

0,0 %

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:
• vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
• beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
• inloopfunctie GGZ;
• maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
• WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Deeltaakvelden:
01 - Beschermd Wonen
01 - Maatschappelijke opvang