1
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 20.628 Verschil € -20.628

€ 20.628

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0

€ 0

0,0 %

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:
• begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
• jeugd-GGZ;
• jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
• vervoer (18-);
• PGB Jeugd;
• persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-.