6
0
1
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 52.586 Verschil € -37.726

€ 52.586

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 51.848 Verschil € -36.988

€ 51.848

0,0 %

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wij hebben in voorraad, ontwikkelen en verkopen gronden ten behoeve van de bouw van stedelijke functies.
Wij  zorgen  binnen de gemeentelijke exploitatiegebieden voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte.
Wij zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goede duurzame bouwproductie van bedrijven en voorzieningen door vermarkting van de gemeentelijke grond.
Het delen van informatie en bijdragen aan het benodigde inzicht in de gezamenlijke opgave.
Wij  stellen gronden en panden die nog niet onmiddellijk nodig zijn voor ontwikkeling beschikbaar voor tijdelijke functies.