2
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 17.857 Verschil € -17.857

€ 17.857

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0

€ 0

0,0 %

6.4 Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:
• beschut werken;
• bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.