2
0
1
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 6.338 Verschil € -6.103

€ 6.338

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 285 Verschil € -51

€ 285

0,0 %

6.2 Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening).

Deeltaakvelden:
01 - Toegang
01 - Informatie en advies