3
1
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 3.193 Verschil € -2.517

€ 3.193

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 524 Verschil € 152

€ 524

0,0 %

5.2 Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:
• sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
• (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
• trapveldjes in de wijk.