0
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0
Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

De Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Voor verschillende activiteiten (oa gebiedsontwikkeling, parkeren) hebben is onderzocht of er sprake zou kunnen zijn van een winstoogmerk en (dus) van het drijven van een onderneming. Dat is niet het geval, waardoor hier geen aanvullende financiële consequenties in de vorm van vpb afdracht voor de gemeente Deventer aan verbonden zijn.