5
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 320 Verschil € -168

€ 321

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 136 Verschil € 17

€ 136

0,0 %

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Binnen dit taakveld exploiteren wij vier gemeentelijke begraafplaatsen, gelegen in Diepenveen (Tjoenerhof en Roeterdsweg) en Bathmen (Nieuwe Begraafplaats en Anna van Lintelolaan). Wij ondersteunen particuliere instanties die private/bijzondere begraafplaatsen verzorgen. Het beheer en onderhoud en de tarieven van begraafplaats Steenbrugge stemmen wij af met de erfpachter.