4
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 412 Verschil € -357

€ 413

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 50 Verschil € 5

€ 50

0,0 %

2.5 Openbaar vervoer

Uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten lopen via dit taakveld. De herinrichting van de stationsomgeving en het busstations vallen hieronder. De pachtinkomsten voor de fietsparkeerkelder bij het station komen op dit taakveld binnen. Daarnaast verlenen wij via dit taakveld subsidie aan de voetveer, die overigens gedekt wordt vanuit de parkeerexploitatie. Herinrichting/aanpassing van de stationsomgeving Colmschate i.v.m. de aanleg tunnel Oostriklaan.